Poszczepienne uszkodzenie mózgu – niespójne definicje i kryteria rozpoznania

Źródła poniższych wytycznych podane pod tabelką;

Encefalopatia poszczepienna/przepisy o zgłaszaniu Przepisy polskie obowiązujące od 2002 roku
Wytyczne WHO Wytyczne wg. amerykańskiego Departamentu Zdrowia dla encefalopatii i zapalenia mózgu
Możliwy czas wystąpienia uszkodzenia mózgu (encefalopatii) od ostatniej wakcynacji – do 3 dni dla wszystkich szczepionek – do 2 dni dla szczepienia błonica-krztusiec-tężec 

– od 6 do 12 dni po szczepieniu odra-świnka-różyczka lub monowalentną szczepionką przeciw odrze

– do 3 dni dla szczepienia błonica-krztusiec-tężec 

– do 15 dni dla kombinacji szczepionki odra-świnka-różyczka i dowolnej innej szczepionki

Kryteria rozpoznania uszkodzenia mózgu (encefalopatii) Wystąpienie dwóch z następujących kryteriów: 

– drgawki,

wyraźne zaburzenia stanu świadomości trwające dzień lub dłużej,

– wyraźna zmiana zachowania dziecka utrzymująca się dzień lub dłużej.

Wystąpienie dwóch z następujących kryteriów: 

– drgawki,

wyraźne zaburzenia stanu świadomości trwające dzień lub dłużej,

– wyraźna zmiana zachowania dziecka utrzymująca się dzień lub dłużej.

Wystąpienie dwóch z następujących kryteriów: 

– wyraźna zmiana w psychice, która nie jest związana z efektem innych leków; w szczególności stan dezorientacji, delirium, psychoza

zaburzenie stanu świadomości, niezależne od drgawek i nie związane efektem innych leków

– drgawki związane z utratą przytomnosci

Ponadto encefalopatii mogą towarzyszyć drgawki, zaburzenia snu, krzyk mózgowy, nieutulony płacz.

Szczegółowe kryteria rozpoznania uszkodzenia mózgu (encefalopatii) dla dzieci do 18 miesiąca życia brak brak Wyraźne zaburzenia stanu świadomości to: 

1. Zmniejszenie lub zanik reakcji na środowisko (jeśli reaguje, to tylko na podniesiony głos lub bolesne stymulacje);

2. Zmniejszenie lub zanik kontaktu wzrokowego (nie utrzymuje wzroku skupionego na członkach rodziny lub innych ludziach); lub

3. Niespójność lub zanik odpowiedzi na zewnętrzne stymulacje (nie rozpoznaje poznanych już ludzi czy rzeczy).


Źródła:

(1)    Przepisy polskie:

– obowiązujące do 31.12.2010 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych (Dz.U. 2002, Nr 241, poz. 2097),

– obowiązujące od 01. 01.2011 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania (Dz.U. 2010, Nr 254, poz. 1711).

(2)    Wytyczne WHO: „ANNEX A: AEFIS TO REPORT, CASE DEFINITIONS AND TREATMENTS”, strona internetowa WHO

(3)    Wytyczne wg. amerykańskiego Departamentu Zdrowia: National Vaccine Injury Compensation Program – „Vaccine Injury Table”, strona internetowa US Department of Health and Human Services HRSA, – An acute encephalopathy

Reklamy
%d blogerów lubi to: