#10-Price(USA)

„Ekspozycja w okresie ciąży i okresie niemowlęcym na tiomersal ze szczepionek i immunoglobulin a ryzyko autyzmu”, Pediatrics, Cristofer S. Price, William W. Thompson, Barbara Goodson, 2010

Dokument źródłowy

Prenatal and Infant Exposure to Thimerosal From Vaccines and Immunoglobulins and Risk of Autism

Intencja badania

Czy dzieci autystyczne były bardziej narażone na ekspozycję na tiomersal niż dzieci zdrowe z grupy kontrolnej?

Podstawowe informacje

 

  • Badanie kliniczno-kontrolne na populacji dzieci amerykańskich, urodzonych 1994 – 1999, zarejestrowanych w 3 wybranych MCOs (rejonach). Wybrane dzieci miały 6 – 13 lat w chwili weryfikacji ich neurologicznego stanu zdrowia.
  • Definicja badania kliniczno-kontrolnego z ogólnodostępnej wikipedii:

„[Badania] Kliniczno-kontrolne (retrospektywne), w których wybiera się odpowiednią grupę przypadków o określonym statusie choroby. Pula badanych dzieli się na osoby, które chorują oraz grupę kontrolną, w której choroba nie występuje. Następnie ustala się potencjalne ekspozycje na czynnik ryzyka, które mogły wystąpić w przeszłości danej populacji.”

  • W pierwszym kroku (wg. definicji z wikipedii – „dzielenie puli badanych”) do grupy przypadków zakwalifikowano 256 dzieci z diagnozą autyzmu, z czego 49 przypadków to autyzm z regresem (ASD). Do grupy kontrolnej zakwalifikowano 752 zdrowych dzieci
  • W drugim kroku (wg. definicji z wikipedii – „Następnie ustala się potencjalne ekspozycje na czynnik ryzyka”) ustalano ekspozycję na tiomersal wszystkich wybranych dzieci. Tabela nr 2 pokazuje uśrednione wartości ekspozycji na tiomersal w obydwu grupach. Wyniki te pokazują, że średnia ekspozycja na tiomersal była porównywalna między obydwoma grupami, z niewielką różnicą ze względu na szczepionkę wzw-b lub Hib bez tiomersalu, stosowaną relatywnie częściej wśród dzieci zdiagnozowanych później jako dzieci autystyczne. Wszystkie dzieci były szczepione według amerykańskiego kalendarza szczepień:

“On average, case-children and control children had similar cumulative ethyl mercury exposures at the end of each exposure period (…)For example, there were no significant differences between case children and controls in the numbers of vaccines received up to ages 7 or 20 months. Case-children were more likely to have received thimerosal-free or combined Hib vaccines than controls and more likely to have received thimerosal-free hepatitis B vaccines, resulting in the slightly lower cumulative exposure amounts”

Wynik/Wnioski autorów

  • Autorzy nie znaleźli statystycznie istotnych różnic w ekspozycji między chłopcami i dziewczętami a zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ani dowodu na związek między wyższą ekspozycją a spotęgowanym efektem poporodowej ekspozycji, ani dowodu na związek między równoczesną ekspozycją na tiomersal i użyciem antybiotyków a ryzykiem zaburzeń ze spektrum autyzmu:

„We found no significant differences in exposure effects between boys and girls for any of the ASD outcomes, no evidence that higher prenatal exposure exacerbated the effects of postnatal exposure, and no evidence that concurrent ethylmercury exposure and antimicrobial use was associated with risk of ASDs.”

Podsumowanie własne

  • Niepoprawny kształt badania z góry przepowiadał wynik ostateczny (patrz poniżej).
  • Jaką wartość ma weryfikacja neutralności tiomersalu ze szczepionek i wnioskowanie o braku związku z autyzmem na podstawie analiz ryzyka wśród 100% dzieci eksponowanych na tiomersal? Odpowiedź jest jedna: ZERO. Badanie BEZWARTOŚCIOWE jako dowód na neutralność tiomersalu.
  • Badanie współfinansowane przez amerykańską Agencję do Zapobiegania i Kontrolowania Chorób (CDC), która przez ponad 50 lat nakazywała używanie szczepionek z tiomersalem bez jakiejkolwiek naukowej weryfikacji bezpieczeństwa tiomersalu na zdrowie noworodków i dzieci.

Krytyczne spostrzeżenia

Aby zrozumieć manipulację w tym badaniu trzeba skoncentrować się na istotnym elemencie definicji badania kliniczno-kontrolnego (wg. definicji z wikipedii „następnie ustala się potencjalne ekspozycje na czynnik ryzyka”) i spojrzeć na prawidłowy i nieprawidłowy przebieg badania dla innego przykładowego czynnika ryzyka, np. palenia papierosów jako czynnika wywołującego raka płuc.

  • Prawidłowe badanie na przypadkowo wybranym fragmencie populacji polskich dorosłych, wygląda następująco: w pierwszym kroku (wg. definicji „dzielenie puli badanych”) do grupy przypadków zakwalifikujemy 256 dorosłych z diagnozą rak płuc. Do grupy kontrolnej zakwalifikujemy 752 zdrowych dorosłych. W drugim kroku (wg. definicji z wikipedii – „następnie ustala się potencjalne ekspozycje na czynnik ryzyka”) ustalimy ekspozycję na papierosy w grupie chorych na raka płuc i w grupie zdrowych. Najprawdopodobniej znajdziemy relatywnie dużo większą ekspozycję na papierosy w grupie przypadków. Taki wynik pozwoli nam wnioskować, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy między paleniem papierosów a rakiem płuc.

  • Nieprawidłowe badanie wygląda następująco: spośród samych palaczy w pierwszym kroku kwalifikujemy do grupy przypadków 256 palaczy z rakiem płuc a do grupy kontrolnej 752 zdrowych palaczy. Należy na czas badania udawać, że nie wiemy, iż badanie robione jest tylko na populacji palaczy. W drugim kroku ustalamy ekspozycję na papierosy w obydwu grupach. Ponieważ w obydwu grupach ekspozycja będzie taka sama lub podobna papierosy można uznać za bezpieczne i zanegować związek przyczynowo-skutkowy między paleniem papierosów a rakiem płuc.

Badanie wśród amerykańskich dzieci, gdzie wyszczepialność wynosiła prawie 100% jak i praktycznie brak było dzieci nieeksponowanych na tiomersal, zostało przeprowadzone dokładnie tak jak opisane powyżej nieprawidłowe badanie wśród samych palaczy. Wymieniona w definicji badań kliniczno-kontrolnych „potencjalna ekspozycja” wymaga, aby w takim badaniu wzięły udział dzieci nieeksponowane na tiomersal. Spełnienie tego warunku dla amerykańskich dzieci urodzonych w latach 1994 – 1999 jest praktycznie niemożliwe. Tak niepoprawny kształt badania z góry przepowiadał wynik ostateczny.

%d blogerów lubi to: