#2-Heron(UK)

„Ekspozycja niemowląt na tiomersal a zaburzenia rozwoju: badanie kohortowe (prospektywne) w Wielkiej Brytanii zaprzecza związkowi przyczynowemu”, Pediatrics, John Heron i wsp., 2004

Dokument źródłowy

“Thimerosal Exposure in Infants and Developmental Disorders: A Prospective Cohort Study in the United Kingdom Does Not Support a Causal Association”

Intencja badania

Czy wcześniejsza ekspozycja na tiomersal ze szczepionek prowadzi do innych zaburzeń rozwoju niż późniejsza ekspozycja na tiomersal ze szczepionek?

Podstawowe informacje

 • Badanie epidemiologiczne na populacji brytyjskiej, w którym użyto danych zebranych podczas innego badania (Avon Longitudinal Study of Parents and Children) monitorującego stan zdrowia ponad 14 000 dzieci z rejonu dawniej zwanego Avon w Wielkiej Brytanii.
 • Analizowano dzieci urodzone w latach 1991 – 1992. Wszystkie dzieci w badaniu były szczepione szczepionkami z tiomersalem jak i prawdopodobnie poddane pełnemu kalendarzowi szczepień.
 • Liczba przypadków wziętych w badaniu pod uwagę to 8 000 – 9 000 (w zależności od kompletności informacji na temat zaburzeń rozwoju).
 • Jedyną szczepionką z tiomersalem podawaną dzieciom ujętym w badaniu to szczepionka krztusiec-błonica-tężec (lub błonica-tężec). Żadne z dzieci nie otrzymało szczepionki z tiomersalem przeciwko wzw-b (podawana jedynie dzieciom matek z grupy wysokiego ryzyka). Maksymalna ekspozycja przebadanych dzieci na etylortęć to 75 mcg, pierwsza ekspozycja na tą substancję miała miejsce w drugim miesiącu życia dziecka.

“In the United Kingdom, the only vaccines that contain thimerosal and have been routinely used in the past 2 decades are whole-cell diphtheria/tetanus/pertussis (wDTP) vaccine or diphtheria-tetanus (DT) vaccine and any combination vaccine containing wDTP or DT. (…) the accelerated United Kingdom primary immunization schedule of 2/3/4 months means that a maximum exposure of 75 µg [Hg] may be received by 4 months of age”

 • Informacje o stanie zdrowia badanych dzieci pochodziły z ankiet przeprowadzonych w 6, 18, 30, 47, 87, 91 miesiącu życia danego dziecka.
 • Autorzy przeprowadzili analizę zależności między wiekiem eksponowanych na tiomersal dzieci a wystąpieniem zaburzeń rozwoju w 9 kategoriach np. hiperaktywność, zachowanie w grupie, problemy emocjonale, wymowa, tiki, umiejętności ruchowe.

Wynik/Wnioski autorów

 • Autorzy nie znaleźli przekonujących dowodów na negatywny wpływ wczesnej ekspozycji na tiomersal [w porównaniu do ekspozycji późniejszej]

“We could find no convincing evidence that early exposure to thimerosal had any deleterious effect on neurologic or psychological outcome”

 • Autorzy zidentyfikowali pozytywny wpływ tiomersalu na rozwój dzieci w 8 (z 9 badanych) kategoriach:

Contrary to expectation, it was common for the unadjustedresults to suggest a beneficial effect of thimerosal exposure. (…) 8 results that still supported a beneficial effect.


Podsumowanie własne

 • Jaką wartość ma weryfikacja neutralności tiomersalu ze szczepionek na podstawie analiz ryzyka wśród 100% dzieci eksponowanych na tiomersal? Odpowiedź jest jedna: ZERO. Badanie BEZWARTOŚCIOWE jako dowód na neutralność tiomersalu.
 • Wyników badań na brytyjskich dzieciach nie można przenieść na polskie realia, gdzie ekspozycja ilościowa/czasowa na tiomersal jest diametralnie różna. Ekspozycja polskich dzieci rozpoczynała się już w pierwszej dobie życia a skumulowana ilość etylortęci do 7 miesiąca życia wynosiła 150 mcg.
 • Badanie finansowane przez instytucje (brytyjski odpowiednik GIS/PZH), które przez ponad 50 lat zalecały stosowanie szczepionek z tiomersalem bez weryfikacji neutralności tej substancji. Ponadto badanie wspierane przez prywatne przedsiębiorstwa (najprawdopodobniej producenci szczepionek).

Krytyczne spostrzeżenia

 • Zidentyfikowanie przez autorów pozytywnego efektu ekspozycji na jeden z najbardziej toksycznych pierwiastków stawia pod znakiem zapytania kształt całego badania.
 • Badanie finansowane i wspierane przez brytyjski urząd odpowiedzialny za ustalanie kalendarza szczepień jak i najprawdopodobniej firmy produkujące szczepionki

%d blogerów lubi to: