#3-Andrews(UK)

„Ekspozycja niemowląt na tiomersal a zaburzenia rozwoju: badanie kohortowe (retrospektywne) w Wielkiej Brytanii zaprzecza związkowi przyczynowemu”, Pediatrics, Nick Andrews i wsp., 2004

Dokument źródłowy

„Thimerosal Exposure in Infants and Developmental Disorders: A Retrospective Cohort Study in the United Kingdom Does Not Support a Causal Association”

Intencja badania

Czy wcześniejsza ekspozycja na tiomersal ze szczepionek prowadzi do innych zaburzeń rozwoju niż późniejsza ekspozycja na tiomersal ze szczepionek.

Podstawowe informacje

  • Badanie epidemiologiczne na brytyjskiej populacji z ostateczną liczbą 103 043 dzieci urodzonych w latach 1988 – 1997.
  • Zaburzenia rozwoju ujęte w badaniu to ogólne zaburzenia, opóźnienia w mowie, tiki, zaburzenia uwagi, autyzm, niespecyficzne zaburzenia, problemy z zachowaniem, i inne.
  • Jedyną szczepionką z tiomersalem podawaną dzieciom ujętym w badaniu to szczepionka krztusiec-błonica-tężec (lub błonica-tężec). Żadne z dzieci nie otrzymało szczepionki z tiomersalem przeciwko wzw-b (podawana jedynie dzieciom matek z grupy wysokiego ryzyka). Maksymalna ekspozycja na tiomersal przebadanych dzieci to 150 mcg czyli 75 mcg etylortęci, pierwsza ekspozycja na tiomersal miała miejsce w drugim miesiącu życia dziecka.

„Because the United Kingdom changed to an accelerated 2/3/4 month DTP immunization schedule in 1990 (replacing the former 3/5/10 month schedule) and because vaccinations are generally given on time in the United Kingdom, a substantial proportion of children in the GPRD cohort will have had a cumulative Hg exposure of 150 µg of thimerosal (75 µg of Hg) by 4 months of age”

  • Wyłączono z analizy zależności między tiomersalem a autyzmem ponad 4 000 dzieci z komplikacjami zdrowotnymi (prenatalnymi, okołoporodowymi, poporodowymi) jak i dzieci, u których stwierdzono zaburzenia rozwoju w ciągu pierwszych 6-ciu miesięcy życia

“Children with Read and OXMIS codes relating to a variety of prenatal, perinatal, and postnatal conditions that occurred before 6 months of age were excluded as were children who were recorded as having an outcome event in the first 6 months of life”

  • Autorzy przeprowadzili analizę zależności tiomersal a wystąpienia zaburzenia rozwoju pośród dzieci w różnym wieku eksponowanych na tiomersal. Wszystkie dzieci w badaniu były szczepione szczepionkami z tiomersalem jak i prawdopodobnie poddane pełnemu kalendarzowi szczepień.

Wynik/Wnioski autorów

  • Z możliwym wyjątkiem tików nie znaleziono dowodów na przyczynowy związek tiomersalu ze szczepionek DTP/DT a występowaniem zaburzeń rozwojowych.

„With the possible exception of tics, there was no evidence that thimerosal exposure via DTP/DT vaccines causes neurodevelopmental disorders.”

Podsumowanie własne

  • Jaką wartość ma weryfikacja neutralności tiomersalu ze szczepionek na podstawie analiz ryzyka wśród 100% dzieci eksponowanych na tiomersal? Odpowiedź jest jedna: ZERO. Badanie BEZWARTOŚCIOWE jako dowód na neutralność tiomersalu.
  • Wyników badań na brytyjskich dzieciach nie można przenieść na polskie realia, gdzie ekspozycja ilościowa i czasowa na tiomersal jest diametralnie różna. Ekspozycja polskich dzieci rozpoczynała się już w pierwszej dobie życia a skumulowana ilość etylortęci do 7 miesiąca życia wynosiła 150 mcg.
  • Badanie finansowane przez WHO, organizację która przez ponad 50 lat zalecała stosowanie szczepionek z tiomersalem bez naukowej weryfikacji neutralności tej substancji.

Krytyczne spostrzeżenia

  • Badanie finansowane przez grant z WHO, na zlecenie Global Vaccine Safety Advisory Committee – instytucji założonej w 1999 roku i monitorującej badania nt. bezpieczeństwa szczepień.


%d blogerów lubi to: