#4-Madsen(Dania)

„Tiomersal i występowanie autyzmu: negatywny „ekologiczny” dowód na podstawie danych z duńskiej populacji”, Pediatrics, Kreesten M. Madsen i wsp., 2003

Dokument źródłowy

“Thimerosal and the Occurrence of Autism: Negative Ecological Evidence from Danish Population-Based Data”

Intencja badania

Czy zaniechanie używania tiomersalu w szczepionkach w Danii doprowadziło do zmniejszenia autyzmu?

Podstawowe informacje

 • Badanie epidemiologiczne na populacji dzieci duńskich. Badany okres to lata 1971 – 2000, gdzie pod uwagę wzięto dzieci w wieku 2 – 10 lat. Dane na temat stanu zdrowia dzieci pochodzą z duńskiego Centralnego Rejestru Psychiatrycznego (Psychiatric Central Research Register), w którym zidentyfikowano 956 dzieci z diagnozą autyzmu.
 • Jedyną szczepionką zawierającą etylortęć z tiomersalu używaną w okresie badania w Danii była błonica-tężec-krztusiec, co oznaczało ekspozycję dzieci szczepionych w latach 1971 – 1992 na 125 mcg etylortęci do 10-tego miesiąca życia.
 • Pierwsza ekspozycja dziecka duńskiego na etylortęć ze szczepionek miała miejsce w 5-tym tygodniu życia.
 • Ostatnie szczepionki zawierające tiomersal zostały użyte w Danii w marcu 1992 roku.

Autorzy aopisują zmiany w rejestrze, który był podstawą tego badania, krótko po wycofaniu szczepionek zawierających tiomersal:

 • Do 1995 roku jedyne przypadki zarejestrowane to przypadki autyzmu, które wymagały terapii w ośrodkach psychiatrycznych (inpatient), a od roku 1995 dołączono przypadki, które nie wymagały terapii w ośrodkach psychiatrycznych (outpatien).

“Psychiatric inpatient treatment in Denmark has been reported to the Danish Psychiatric Central Research Register since 1969, and since 1995 outpatient activities were registered as well.”

 • Autorzy piszą, że przypadków bez terapii w ośrodkach po 1995 roku było 4 do 6 razy więcej niż poddanych terapii w ośrodkach, co mogło wyolbrzymić końcowy rezultat badania:

„since 1995 outpatient activities were registered as well…the proportion of outpatient to inpatient activities was about 4 to 6 times as many outpatients as inpatients…this may exaggerate the incidence rates”.

 • Autorzy opisują możliwy wzrost zachorowalności poprzez zwiększoną świadomość i zmianę kryteriów diagnostycznych z kryteriów kodu ICD-8 na bardziej uniwersalny kod ICD-10 w 1994 roku:

“The increase in the incidence of autism from 1990 on may be attributable to more attention being drawn to the syndrome of autism and to a change in the diagnostic criteria from the ICD-8 to the ICD-10 in 1994.”

Wynik/Wnioski autorów

 • Nie było wzrostu zachorowalności na autyzm w okresie kiedy tiomersal był używany w szczepionkach w Danii, aż do 1990 roku. Od 1991 roku do 2000 zachorowalność wzrosła i rosła nieprzerwanie po wycofaniu tiomersalu ze szczepionek, również pośród dzieci urodzonych w latach po wycofaniu tiomersalu ze szczepionek.

„There was no trend toward an increase in the incidence of autism during that period when thimerosal was used in Denmark, up through 1990. From 1991 until 2000 the incidence increased and continued to rise after the removal of thimerosal from vaccines, including increases among children born after the discontinuation of thimerosal.”

TH Denmark

 • Według autorów dane w tym badaniu nie potwierdzają zależności między tiomersalem a autyzmem.
 • Jednak autorzy nie wykluczają, że większe dawki tiomersalu mogą prowadzić do neurologicznych zaburzeń:

„Our data cannot, of course, exclude the possibility that thimerosal at doses larger than used in Denmark may lead to neurodevelopmental damage.”

Podsumowanie własne

 • Liczne czynniki (wskazane przez autorów) dyskwalifikują te badania jako wiarygodne źródło informacji. Dane o przypadkach autyzmu przed 1995 rokiem są niekompletne, brakuje nawet do 90% przypadków leczonych poza ośrodkami psychiatrycznymi.
 • Wyników badań na duńskich dzieciach nie można przenieść na polskie realia, gdzie ekspozycja ilościowa/czasowa na tiomersal jest diametralnie różna. Ekspozycja polskich dzieci rozpoczynała się już w pierwszej dobie życia a skumulowana ilość etylortęci do 7 miesiąca życia wynosiła 150 mcg rtęci. Ekspozycja ta dotyczyła również polskie dzieci o niskiej wadze urodzeniowej i polskie wcześniaki.
 • Kraje skandynawskie znane są ze swojej opiekuńczości i dobrze zorganizowanej służby zdrowia. Zdecydowały się wycofać tiomersal ze szczepionek na około 10 lat przed rozpoczęciem w USA pierwszych badań na temat „bezpieczeństwa” tiomersalu.

Krytyczne spostrzeżenia

 • Autorzy używają odniesienia do roku kalendarzowego w jakim dokonano diagnozy autyzmu, a nie bardziej „naturalnego” odniesienia do roku urodzenia. W ten sposób nie można porównać przebiegu krzywych w zależności od roku urodzenia, czyli przed wycofaniem tiomersalu i po wycofaniu tiomersalu. Taką analizę umożliwia publikacja amerykańskiej agencji EPA z 2010 r. – Timing of Increased Autistic Disorder Cumulative Incidence, która pokazała początek wzrostu zapadalności na autyzm w Danii od rocznika 1988 aż do ostatniego analizowanego rocznika 1995. Wzrost można zaobserwować również w latach przed wprowadzeniem zmian diagnostycznych i upowszechnienia wiedzy o autyźmie:

EPA 2010

 • W innej publikacji tego samego autora (z wykorzystaniem tego samego centralnego rejestru) znajdziemy informacje o proporcjach 6.9% inpatient do 93.1% outpatient dla lat 1991 – 1999, co daje 13 razy więcej leczonych poza ośrodkami niż leczonych w ośrodkach:

In our cohort, 93.1 percent of the children were treated only as outpatients, and 6.9 percent were at some point treated as inpatients in a psychiatric department”.

 • Innymi słowy, ponad 90% przypadków nieleczonych w szpitalach przed 1995 rokiem prawdopodobnie nie zostało w ogóle ujętych w rejestrze ani w badaniu. Przypadki nieujęte przed 1995 rokiem zostały prawdopodobnie ujęte po raz pierwszy w rejestrze dopiero po 1995 roku.
 • W innym badaniu na duńskiej populacji (patrz #5-Stehr-Green(Dania/Szwecja) autorzy informują o kolejnej zmianie w centralnym rejestrze psychiatrycznym – przed 1992 rokiem przypadki autyzmu z dużej kliniki w Kopenhadze nie były ujęte w centralnym rejestrze psychiatrycznym. Ilość przypadków w tej klinice odpowiadała około 20% wszystkich przypadków w Danii:

Prior to 1992, the data in the national register did not include cases diagnosed in one large clinic in Copenhagen (which accounts for approximately 20% of cases occurring nationwide).”

 • Autorzy piszą o dodatkowej analizie i wynikającej z niej zwiększonej zachorowalności tylko wśród pacjentów wymagających leczenia szpitalnego dla całego okresu 1991 – 2000, ale nie podają jej wartości. Może 100% a może 0.01%?
 • Autorzy nie publikują danych na temat podtypów autyzmu w analizowanym kraju. Według klasyfikacji ICD-9 lub ICD-10 rozróżnia się wiele podtypów autyzmu, które można podzielić na „lżejsze” np. F84.5 syndrom Aspergera lub „cięższe” np. F84.0 autyzm dziecięcy. Publikowanie wniosku o braku związku dla wszystkich podtypów autyzmu bez szczegółowego przedstawienia podtypów autyzmu w analizowanych danych jest podejściem nienaukowym.
 • Warto zwrócić uwagę na bardzo ciekawą prezentację o temacie tiomersal a autyzm przedstawioną przez organizację SafeMinds (promującą szczepienia bez tiomersalu) „Something is rotten in Denmark” wskazującą powiązania i ścisłą współpracę wszystkich autorów badań przeprowadzonych na populacji duńskiej oraz innych badaczy z duńskim producentem szczepionek Statens Serum Institut (wizualizacja tych powiązań m.in. na slajdach 7 i 8).
 • Według doniesień prasowych z 2010 roku jeden z głównych naukowców przeprowadzających te badania – Poul Thorsen – został posądzony o defraudację 2 milionów dolarów z funduszy naukowych. Jego kariera naukowca jest już prawdopodobnie skończona. Aktualizacja 15-04-2011: Oskarżenia wobec Poul Thorsen czytaj tutaj AUTISM RESEARCHER INDICTED FOR STEALING GRANT MONEY.
%d blogerów lubi to: