#6-Hviid(Dania)

„Związek miedzy szczepionkami zawierającymi tiomersal a autyzmem”, Journal of the American Medical Association, Anders Hviid i wsp., 2003

Dokument źródłowy

“Association Between Thimerosal-Containing Vaccine and Autism”

Intencja badania

Czy zaniechanie używania tiomersalu w szczepionkach w Danii doprowadziło do zmniejszenia autyzmu?

Podstawowe informacje

 • Badanie epidemiologiczne na populacji dzieci duńskich, badany okres to lata 1990 – 1996, pod uwagę wzięto dzieci w wieku 1 – 11 lat, dane na temat stanu zdrowia dzieci pochodzą z duńskiego Centralnego Rejestru Psychiatrycznego (Psychiatric Central Research Register), w którym zidentyfikowano dla podanego okresu badania 440 dzieci z diagnozą autyzmu i 787 dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 • Jedyną szczepionką zawierającą etylortęć z tiomersalu używaną w okresie badania w Danii była błonica-tężec-krztusiec, co oznaczało ekspozycje dziecka w latach 1970 – 1992 na 125 mcg etylortęci do 10-tego miesiąca życia.
 • Pierwsza ekspozycja dziecka duńskiego na etylortęć ze szczepionek miała miejsce w 5-tym tygodniu życia.
 • Ostatnie szczepionki zawierające tiomersal zostały użyte w Danii w marcu 1992 roku.
 • Autorzy wskazują na zmiany w centralnym rejestrze psychiatrycznym od 1995 roku: do 1995 roku jedyne przypadki zarejestrowane to przypadki autyzmu, które wymagały terapii w ośrodkach psychiatrycznych (inpatient), a od roku 1995 dołączono przypadki, które nie wymagały terapii w ośrodkach psychiatrycznych (outpatient):

„In 1991-1994, only inpatients were included in the Danish Psychiatric Central Register. From 1995, both inpatients and outpatients were included.”

 • Autorzy, mimo wskazanych zmian w rejestrze od 1995 roku, wnioskują o kompletności danych dotyczących dzieci z autyzmem w centralnym rejestrze psychiatrycznym na podstawie innego badania, w którym znajdziemy informacje o proporcjach 6,9% inpatient do 93.1% outpatient dla lat 1991 – 1999, co daje 13 razy więcej leczonych dzieci autystycznych poza ośrodkami niż leczonych w ośrodkach:

“Furthermore, Madsen and colleagues found Danish prevalence rates for autism and other autistic-spectrum disorders comparable to prevalence rates found in other studies. Thus we conclude that the validity and completeness of the autism and other autistic-spectrum disorder diagnoses in the Danish Psychiatric Central Register is high.”

Wynik/Wnioski autorów

 • Autorzy zidentifikowali 440 przypadków autyzmu i 787 przypadków ze spektrum autyzmu. Ryzyko wystąpienia autyzmu lub innych zaburzeń ze spektrum autyzmu nie różniło się istotnie statystycznie wśród dzieci eksponowanych na tiomersal ze szczepionek i dzieci nie eksponowanych na tiomersal. Ponadto autorzy nie znaleźli dowodu na związek zwiększonej ilości tiomersalu a wyższą zachorowalnością na autyzm lub inne zaburzenia ze spektrum autyzmu:

„(…) we identified 440 autism cases and 787 cases of other autistic-spectrum disorders. The risk of autism and other autistic-spectrum disorders did not differ significantly between children vaccinated with thimerosalcontaining vaccine and children vaccinated with thimerosal-free vaccine. Furthermore, we found no evidence of a dose-response association (…) for autism and (…) for other autistic-spectrum disorders.”

Podsumowanie własne

 • Liczne czynniki (wskazane przez autorów) dyskwalifikują te badania jako wiarygodne źródło informacji. Dane o przypadkach autyzmu przed 1995 rokiem są niekompletne, brakuje w zależności od publikacji nawet 80% – 90% przypadków leczonych poza ośrodkami psychiatrycznymi. Dodatkowo liczne inne czynniki opisane w innych badaniach na duńskiej populacji potwierdzają niekompletność danych w duńskim rejestrze psychiatrycznym przed 1995 rokiem.
 • Wyników badań na duńskich dzieciach nie można przenieść na polskie realia, gdzie ekspozycja ilościowa i czasowa na tiomersal jest diametralnie różna. Ekspozycja polskich dzieci rozpoczynała się już w pierwszej dobie życia (nawet dla dzieci 600 gramowych), a skumulowana ilość etylortęci do 7 miesiąca życia wynosiła 150 mcg.
 • Kraje skandynawskie znane są ze swojej opiekuńczości i dobrze zorganizowanej służby zdrowia. Zdecydowały się wycofać tiomersal ze szczepionek na około 10 lat przed rozpoczęciem w USA pierwszych badań na temat „bezpieczeństwa” tiomersalu.

Krytyczne spostrzeżenia

Informacje zawarte w innych badaniach na duńskiej populacji wskazują na dodatkowe wady tego badania:

 • Przed 1992 przypadki autyzmu z dużej kliniki w Kopenhadze nie były ujęte w centralnym rejestrze psychiatrycznym. Ilość przypadków w tej klinice odpowiadała około 20% wszystkich przypadków w Danii:

„Prior to 1992, the data in the national register did not include cases diagnosed in one large clinic in Copenhagen (which accounts for approximately 20% of cases occurring nationwide).” patrz #5-Stehr-Green(Dania/Szwecja)

 • Na wzrost zachorowalności (czyli występowalności – przyp. autora) po 1995 roku miały wpływ zwiększona świadomość i zmiana kryteriów diagnostycznych z kryteriów kodu ICD-8 na bardziej uniwersalny kod ICD-10 w 1994 roku:

“The increase in the incidence of autism from 1990 on may be attributable to more attention being drawn to the syndrome of autism and to a change in the diagnostic criteria from the ICD-8 to the ICD-10 in 1994.” patrz #4-Madsen(Dania)

 • Autorzy nie publikują danych na temat podtypów autyzmu w analizowanym kraju. Według klasyfikacji ICD-9 lub ICD-10 rozróżnia się wiele podtypów autyzmu, które można podzielić na „lżejsze” np. F84.5 syndrom Aspergera lub „cięższe” np. F84.0 autyzm dziecięcy. Publikowanie wniosku o braku związku dla wszystkich podtypów autyzmu bez szczegółowego przedstawienia podtypów autyzmu w analizowanych danych jest podejściem nienaukowym.
 • Warto zwrócić uwagę na bardzo ciekawą prezentację o temacie tiomersal a autyzm przedstawioną przez organizację SafeMinds (promującą szczepienia bez tiomersalu) „Something is rotten in Denmark” wskazującą powiązania i ścisłą współpracę wszystkich autorów badań przeprowadzonych na populacji duńskiej oraz innych badaczy z duńskim producentem szczepionek Statens Serum Institut (wizualizacja tych powiązań m.in. na slajdach 7 i 8).
%d blogerów lubi to: