#8-Thompson(USA)

„Wczesna ekspozycja na tiomersal i neuropsychologiczne zaburzenia między 7 – 10 rokiem życia”, New England Journal of Medicine, Thompson i wsp., 2007

Dokument źródłowy

„Early Thimerosal Exposure and Neuropsychological Outcomes at 7 to 10 Years”

Intencja badania

Czy dzieci eksponowane na więcej tiomersalu wykazują mniej lub więcej zaburzeń neuropsychicznych niż dzieci eksponowane na mniej tiomersalu?

Podstawowe informacje

 • Badanie epidemiologiczne na populacji dzieci amerykańskich. Ostateczna liczba badanych dzieci to 1047 (z wybranych 3648), roczniki 1993 – 1997. [Korekta 05-04-201: w badaniu ujęto 9 dzieci nieszczepionych]
 • Oprócz 16 dzieci wszystkie inne były eksponowane na tiomersal w pierwszych 7 miesiącach życia (tabela 1). Ekspozycja od 8 miesiąca życia nie została uwzględniona ponieważ autorzy uznali jej potencjalny efekt za małoistotny:

„We did not assess periods of thimerosal exposure after 214 days of age because we hypothesized that the potential effect of such exposure would be small.”

 • Kliniczna weryfikacja neuropsychicznego rozwoju (42 kategorie np. artykulacja, zdolności motoryczne, zdolności pamięciowe i inne, jednak bez zaburzeń związanych z autyzmem) została przeprowadzona wśród dzieci w wieku 7 – 10 lat.
 • Wykluczono z badania dzieci: urodzone z wagą poniżej 2500 g, urodzone przed terminem, z ciąż mnogich, z zespołem łamliwego chromosomu X, po zapaleniu opon mózgowych, z wadami wrodzonymi, z komplikacjami wynikającymi z okresu płodowego i inne (pełna lista czynników wykluczających).
 • Autorzy skoncentrowali się na związku między neuropsychicznym rozwojem a skumulowaną ekspozycją na tiomersal w różnych przedziałach czasowych. Oddzielnie dla pierwszych 28 dni życia, oddzielnie dla pierwszych 7 miesiący życia, jak i odzielnie dla ekspozycji prenatalnej (szczepienia matek immunoglobuliną Rh lub inne szczepienia).
 • Autorzy zaznaczają na ostatniej stronie, że tematem badania nie była weryfikacja możliwego związku między tiomersalem a zaburzeniami ze spektrum autyzmu:

„Our study did not examine the possible association between autism and exposure to mercury from vaccines and immune globulins.”

Wynik/Wnioski autorów

 • Nasze badania nie potwierdzają przyczynowego związku między wczesną ekspozycją na rtęć ze szczepionek zawierających tiomersal ani immunoglobulin Rh a zaburzeniami neuropsychologicznymi dzieci w badanym wieku 7 – 10 lat:

„Our study does not support a causal association between early exposure to mercury from thimerosal-containing vaccines and immune globulins and deficits in neuropsychological functioning at the age of 7 to 10 years.”

 • Szczegółowe wyniki: wyższa prenatalna ekspozycja na rtęć okazała się pozytywnie wpłynąć na umiejętności językowe i negatywnie na skupienie i funkcje wykonawcze. Im większa ekspozycja na rtęć do 7 miesiąca życia tym pozytywniejszy efekt na umiejętności ruchowe, koncentrację i funkcje wykonawcze. Im większa ekspozycja na rtęć do 28 dnia życia tym negatywniejszy efekt na umiejętność artykulacji ale pozytywniejszy efekt na umiejętności ruchowe:

“Higher prenatal mercury exposure was associated with better performance on one measure of language and poorer performance on one measure of attention and executive functioning. Increasing levels of mercury exposure from birth to 7 months were associated with better performance on one measure of fine motor coordination and on one measure of attention and executive functioning.”

“Increasing mercury exposure from birth to 28 days was associated with poorer performance on one measure of speech articulation and better performance on one measure of fine motor coordination.”

 • Autorzy uznają, że potwierdzone zależności mogą mieć charakter przypadkowy wynikający z dużej liczby użytych testów statystycznych:

„The overall pattern of results suggests that the significant associations may have been chance findings stemming from the large number of statistical tests that we performed.”

Podsumowanie własne

 • Jaką wartość ma weryfikacja neutralności tiomersalu ze szczepionek i wnioskowanie o braku związku z zaburzeniami neurologicznymi na podstawie analiz ryzyka wśród 100% dzieci eksponowanych na tiomersal? [Korekta 05-04-201: w badaniu ujęto 9 dzieci nieszczepionych, co daje 0,86% dzieci ujętych w badaniu]. Odpowiedź jest jedna: ZERO. Badanie BEZWARTOŚCIOWE jako dowód na neutralność tiomersalu. Badanie to nie zajmuje się zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a mimo to jest na liście badań w ramach prezentacji „Etiologia autyzmu – kontrowersyjne wątki”.
 • Liczne wykluczenia powodują, że zaprezentowanych wyników i tak nie można odnieść do znaczącej ilości dzieci.
 • Badanie przeprowadzone przez naukowców od lat otrzymujących środki finansowe od firm farmaceutycznych w ramach zatrudnienia, umów doradczych, wykładów, grantów.

Krytyczne spostrzeżenia

 • Badacze przeprowadzający to badanie wielokrotnie współpracowali z różnymi firmami farmaceutycznymi:

„Dr. Thompson reports being a former employee of Merck; Dr. Marcy, receiving consulting fees from Merck, Sanofi Pasteur, GlaxoSmithKline, and MedImmune; Dr. Jackson, receiving grant support from Wyeth, Sanofi Pasteur, GlaxoSmithKline, and Novartis, lecture fees from Sanofi Pasteur, and consulting fees from Wyeth and Abbott and serving as a consultant to the FDA Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee; Dr. Lieu, serving as a consultant to the CDC Advisory Committee on Immunization Practices; Dr. Black, receiving consulting fees from MedImmune, GlaxoSmithKline, Novartis, and Merck and grant support from MedImmune, GlaxoSmithKline, Aventis, Merck, and Novartis; and Dr. Davis receiving consulting fees from Merck and grant support from Merck and GlaxoSmithKline. No other potential conflict of interest relevant to this article was reported.”

Reklamy
%d blogerów lubi to: