#9-Tozzi(Włochy)

„Neuropsychiczny stan zdrowia noworodków 10 lat po szczepieniach szczepionkami z tiomersalem”, Pediactrics, Alberto Eugenio Tozzi, Patrizia Bisiacchi, 2009

Dokument źródłowy

„Neuropsychological Performance 10 Years After Immunization in Infancy With Thimerosal-Containing Vaccines”

Intencja badania

Czy dzieci eksponowane na więcej etylortęci (137,5 mcg) wykazują mniej lub więcej zaburzeń neuropsychicznych niż dzieci eksponowane na mniej etylortęci (62.5 mcg)?

Podstawowe informacje

 • Badanie epidemiologiczne na populacji dzieci włoskich. Ostateczna liczba przebadanych dzieci pod kątem neuropsychicznym to 1403 (wywiad telefoniczny przeprowadzono z 1704 rodzinami), które w latach 1992–1993 poddane zostały kontrolowanym szczepieniom różnymi szczepionkami zawierającymi tiomersal błonica-tężec-krztusiec i przeciw wzw-b.
 • Wszystkie 3399 dzieci biorące udział w doświadczeniu w latach 1992 – 1993 były zdrowe, natomiast wielu rodziców odmówiło wzięcia udziału w badaniu neuropsychicznym po 10 latach, niektórzy prawdopodobnie ze względu na wystąpienie zaburzeń w rozwoju poznawczym u dzieci:

“Our analysis included only healthy children who were selected during enrollment in the original trial, and some families might have declined to participate in the present study because their children had cognitive developmental problems”.

 • Pierwsze szczepienia miały miejsce według włoskiego kalendarza szczepień w drugim miesiącu życia (wyjątkowo 1% dzieci otrzymał wzw-b zaraz po urodzeniu). Na podstawie otrzymanej skumulowanej ilości etylortęci w pierwszych 12 miesiącach życia dzieci zostały podzielone na dwie grupy: ekspozycja wyższa – 137,5 mcg etylortęci – 697 dzieci, ekspozycja niższa – 62,5 mcg etylortęci – 706 dzieci.
 • Neuropsychiczna weryfikacja zdrowia dzieci (24 kategorie np. pamięć, koncentracja, umiejętności ruchowe i inne jak i osobno autyzm) odbyła się po 10 latach od szczepień.
 • Zidentyfikowano w ramach badania jedynie 1 przypadek autyzmu.

Wynik/Wnioski autorów

 • Pośród 24 badanych neuropsychicznych kategorii tylko dla dwóch potwierdzono istotny związek z ekspozycją na tiomersal:

„Among the 24 neuropsychological outcomes that were evaluated, only 2 were significantly associated with thimerosal exposure (…).”

 • Autorzy uznają, że potwierdzone zależności mogą mieć charakter przypadkowy wynikający z dużej liczby użytych testów statystycznych:

“Given the large number of statistical comparisons performed, the few associations found between thimerosal exposure and neuropsychological development might be attributable to chance.”

 • Autorzy zaznaczają, że ich wyniku nie można odnieść do noworodków o masie > 2500 g.
 • Autorzy uznają, że interpretacja ich wyników jest ograniczona ze względu na relatywnie niską ekspozycję na etylortęć wśród przebadanych włoskich dzieci w porównaniu do dzieci z innego kraju (np. amerykańskich).

„Some limitations should be considered in the interpretation of our results. The cumulative intake of thimerosal was relatively low, compared with that in other countries including the United States, where vaccination schedules included more thimerosal-containing vaccines in the first year of life.”

Podsumowanie własne

 • Jaką wartość ma weryfikacja neutralności tiomersalu ze szczepionek i wnioskowanie o braku związku z zaburzeniami neurologicznymi na podstawie analiz ryzyka wśród 100% dzieci eksponowanych na tiomersal? Odpowiedź jest jedna: ZERO. Badanie BEZWARTOŚCIOWE jako dowód na neutralność tiomersalu.
 • Badanie to nie zajmuje się zaburzeniami ze spektrum autyzmu ze względu na tylko jeden przypadek autyzmu na 1704 dzieci, a mimo to jest na liście badań w ramach prezentacji „Etiologia autyzmu – kontrowersyjne wątki”.
 • Wyników badań na włoskich dzieciach nie można przenieść na polskie realia, gdzie ekspozycja czasowa jak i ilościowa na tiomersal jest różna.
 • Badanie współfinansowane przez amerykańską Agencję do Zapobiegania i Kontrolowania Chorób (CDC), która przez ponad 50 lat nakazywała używanie szczepionek z tiomersalem bez jakiejkolwiek naukowej weryfikacji neutralności tiomersalu na zdrowie noworodków i dzieci.

Krytyczne spostrzeżenia

 • W badaniu wzięły udział tylko dzieci szczepione i wszystkie eksponowane na tiomersal. Brak grupy kontrolnej nieeksponowanej na tiomersal.
 • Badanie często przytaczane w amerykańskich i polskich mediach (patrz poniżej) mimo odmiennej czasowej jak i ilościowej ekspozycji amerykańskich i polskich dzieci na tiomersal, jak również kilkunastokrotnie niższej ilości dzieci z autyzmem we Włoszech (według obserwacji z badania) w porównaniu do USA.
 • Świadome przeinaczenie wyników tych badań nad związkiem między tiomersalem a zaburzeniami neurologicznymi można znaleźć nawet na blogu redaktora naczelnego pisma Pediatrics, który w 2009 roku opisał badania włoskie jako badania między grupą eksponowaną na tiomersal ze szczepionek i grupą nieeksponowaną na tiomersal ze szczepionek, co jest nieprawdą (korekta umieszczona TUTAJ):

„Finally, we get to the heart of the immunization controversy with a study by Tozzi et al. on whether or not thimerosal can influence neuropsychological performance ten years after immunization in infancy. You’ll be reassured that the results show essentially no differences between groups who did or did not get thimerosal in their vaccines—and you’ll want to know this information when talking with parents of your patients about the safety and benefits of vaccines.”

 • Badanie współfinansowane przez amerykańską Agencję do Zapobiegania i Kontrolowania Chorób (CDC):

The study was supported in part by the US Centers for Disease Control and Prevention, through contract 2002-N-00448 with the Istituto Superiore di Sanita

 • Streszczenie tego samego badania wraz z tłumaczeniem na język polski można przeczytać w Medycyna Praktyczna Pediatria 2009/05 lub online po rejestracji na portalu mp.pl „Ocena rozwoju neuropsychologicznego dzieci 10 lat po podaniu szczepionek zawierających tiomersal„. Czasopismo Medycyna Praktyczna jest rzekomo podstawowym źródłem informacji dla polskich lekarzy. Zachęcam wszystkich czytelników do przeczytania tego streszczenia, które pomija istotne informacje zawarte powyżej w akapicie „podstawowe informacje”.
%d blogerów lubi to: